Návrh pořadu 1. schůze

Od 27. 6. 2006 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Slib poslanců   

 3. 3.

  Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů   

 4. 4.

  Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru   

 5. 5.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny   

 6. 6.

  Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru   

 7. 7.

  Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru   

 8. 8.

  Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců   

 9. 9.

  Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny   

 10. 10.

  Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny   

 11. 11.

  Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny   

 12. 12.

  Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny   

 13. 13.

  Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny   

 14. 14.

  Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny   

 15. 15.

  Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny   

 16. 16.

  Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny   

 17. 17.

  Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny