Návrh pořadu 10. schůze

Od 17. 1. 2007 14:00

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Rezignace předsedy Poslanecké sněmovny   

  2. 2.

    Volba předsedy Poslanecké sněmovny