Návrh pořadu 12. schůze

Od 7. 2. 2007 14:00

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Americká obranná protiraketová základna na území České republiky   

 2. 2.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů   

 3. 3.

  Informace vlády o pozici České republiky ve vyjednávání o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu   

 4. 4.

  Informace předsedy vlády a 1. místopředsedy vlády ve věci podezření z korupčního jednání 1. místopředsedy vlády Jiřího Čunka