Návrh pořadu 2. schůze

Od 29. 8. 2006 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období)   

 3. 3.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 4. 4.

  Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006   

 5. 5.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 6. 6.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 7. 7.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-16.15h