Návrh pořadu 29. schůze

Od 1. 4. 2008 14:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2