Návrh pořadu 42. schůze

Od 11. 11. 2008, 20 minut po ukončení 41. schůze

Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny