Návrh pořadu 46. schůze

Od 9. 12. 2008 14:00

Smlouvy - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení