Návrh pořadu 5. schůze

Od 3. 10. 2006 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury