Návrh pořadu 51. schůze

Od 3. 3. 2009, 20 minut po ukončení 50. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Selhání ministra vnitra při zajištění ochrany životů, zdraví a majetku občanů   

  2. 2.

    Informace ministra spravedlnosti k okolnostem odvolání JUDr. Adama Bašného z funkce vedoucího oddělení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec