Návrh pořadu 61. schůze

Od 15. 9. 2009 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2008 /sněmovní tisk 784/