Návrh pořadu 9. schůze

Od 19. 1. 2007 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry