Návrh pořadu 15. schůze

v 11:30 hodin

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace ministra obrany Alexandra Vondry o okolnostech nepřiměřeného zásahu Vojenské policie na půdě veřejnoprávní České televize   

  2. 2.

    Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska týkající se podezření z plýtvání veřejných prostředků v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU