Návrh pořadu 17. schůze

ve 14:30 hod. (návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR nebyl schválen)

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky