Návrh pořadu 18. schůze

v 18:15 hod.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska týkající se podezření na plýtvání veřejnými prostředky v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU