Návrh pořadu 2. schůze

Od 7. 7. 2010 13:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)   

 4. 4.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 5. 5.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 6. 6.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 7. 7.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 8. 8.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 9. 9.

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 10. 10.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 11. 11.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 12. 12.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 13. 13.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 14. 14.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 15. 15.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 16. 16.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 17. 17.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 18. 18.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 19. 19.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 20. 20.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 21. 21.

  Ústní interpelace