Návrh pořadu 27. schůze

10 minut po ukončení 26. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace ministra zemědělství České republiky o aktuálním stavu státního podniku Lesy České republiky