Návrh pořadu 28. schůze

10 minut po ukončení 27. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace premiéra, ministrů vnitra a financí o výhledu financování Hasičského záchranného sboru v letech 2012 až 2014