Návrh pořadu 29. schůze

10 minut po ukončení 28. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace ministra zdravotnictví o společnosti IZIP a projektu elektronických knížek pacientů