Návrh pořadu 34. schůze

Od 9. 2. 2012 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace předsedy vlády o kritické situaci při čerpání prostředků z fondů Evropské unie