Návrh pořadu 35. schůze

10 minut po ukončení 34. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace ministra práce a sociálních věcí ke kolapsu činnosti Úřadu práce České republiky