Návrh pořadu 37. schůze

Od 20. 3. 2012 18:00 (návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR nebyl schválen)

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky