Návrh pořadu 50. schůze

Od 17. 1. 2013 10:00 (návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR nebyl schválen)

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky