Návrh pořadu 55. schůze

Od 17. 7. 2013 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky