Návrh pořadu 57. schůze

Od 7. 8. 2013 10:00 (žádost vlády o vyslovení důvěry)

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem  

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o státních úřednících /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

Zákony - třetí čtení

 1. 6.

  Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení  

 2. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení  

 3. 8.

  Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení  

 4. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení  

 5. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení  

 6. 11.

  Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení  

 7. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení  

 8. 13.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení  

 9. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení  

 10. 15.

  Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení  

 11. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení  

 12. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení  

 13. 18.

  Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení  

 14. 19.

  Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení  

 15. 20.

  Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení  

 16. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení  

 17. 22.

  Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 7344/  

 2. 24.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 3. 25.

  Ústní interpelace