Návrh pořadu 58. schůze

30 minut po ukončení 57. schůze (žádost o svolání schůze byla stažena)

Žádost o svolání schůze byla stažena.

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení