Návrh pořadu 6. schůze

Od 23. 9. 2010 11:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace předsedy vlády Petra Nečase o řešení situace na ministerstvu obrany v souvislosti s vážnými podezřeními spojenými se zadáváním veřejných zakázek v minulých letech   

  2. 2.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny za účelem objasnění způsobu, jakým byly v uplynulých letech zadávány veřejné zakázky na ministerstvu obrany s cílem prověřit podezření na možné netransparentní a nestandardní postupy