Schválený pořad a stav projednávání 11. schůze

Od 20. 6. 2014 13:00 do 20. 6. 2014 13:00
Aktuální stav k 20. 6. 2014, 13:11


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 208 a 214 ve výborech Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze