Návrh pořadu 11. schůze

Od 20. 6. 2014 13:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 208 a 214 ve výborech Poslanecké sněmovny