Návrh pořadu 13. schůze

Od 24. 7. 2014 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/ 2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)   

  2. 2.

    Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

  3. 3.

    Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny