Návrh pořadu 15. schůze

10. září, 10 minut po skončení předchozí schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci