Návrh pořadu 18. schůze

Od 15. 10. 2014 11:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k situaci v resortu dopravy v oblasti veřejných zakázek