Návrh pořadu 2. schůze

Od 4. 12. 2013 10:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 4. 4.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 5. 5.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) /sněmovní dokument 5/  

 6. 6.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 7. 7.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 8. 8.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

 9. 9.

  Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013   

 10. 10.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 11. 11.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 12. 12.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 13. 13.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 14. 14.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 15. 15.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 16. 16.

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 17. 17.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 18. 18.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 19. 19.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 20. 20.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 21. 21.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 22. 22.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 23. 23.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací   

 24. 24.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 25. 25.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 26. 26.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00h

 27. 27.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00h