Návrh pořadu 28. schůze

Od 26. 5. 2015 14:00 (nedůvěra vládě nebyla vyslovena)

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky