Návrh pořadu 3. schůze

6. prosince, 20 minut po ukončení 2. schůze PS

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

  2. 3.

    Ústní interpelace