Schválený pořad a stav projednávání 32. schůze

Od 1. 10. 2015 10:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 1. 10. 2015, 19:36

Přerušeno.


Zprávy, návrhy a další body

  1. (1.)

    Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, s.p.      (přerušeno)

  2. 2.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny za účelem objasnění způsobu, jakým byly v uplynulých letech zadávány veřejné zakázky ve státním podniku Česká pošta, s.p.   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze