Návrh pořadu 32. schůze

Od 1. 10. 2015 10:00 (přerušeno)

Přerušeno.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, s.p.   

  2. 2.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny za účelem objasnění způsobu, jakým byly v uplynulých letech zadávány veřejné zakázky ve státním podniku Česká pošta, s.p.