Návrh pořadu 41. schůze

Od 12. 2. 2016 12:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace předsedy vlády České republiky k bezprecedentnímu úniku informací z Bezpečnostní rady státu