Návrh pořadu 46. schůze

Od 5. 5. 2016 11:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace členů vlády k očekávanému zastavení výstavby silnic, dálnic a železnic