Návrh pořadu 51. schůze

Od 11. 11. 2016 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace předsedy vlády České republiky a ministra zahraničních věcí České republiky o prioritách české zahraniční politiky