Schválený pořad a stav projednávání 60. schůze

Od 5. 9. 2017 14:00 do 13. 9. 2017 13:18
Aktuální stav k 13. 9. 2017, 13:23


Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.Út 5. 9., 1. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. /sněmovní tisk 1072/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 2. 2.Út 5. 9., 2. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/10/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 3.Út 5. 9., 3. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/7/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 4.Út 5. 9., 4. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 699/11/ - vrácený Senátem  (nepřijat)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 5.Út 5. 9., 5. bod

  Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/7/ - zamítnutý Senátem  (nepřijat)  

 2. 6.Út 5. 9., 6. bod

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/7/ - zamítnutý Senátem  (nepřijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 7.Út 5. 9., 7. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981 /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017 /sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 /sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015 /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 12.Út 5. 9., 8. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 13.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení  (souhlas)  

 8. 15.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení  (souhlas)  

 9. 16.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách /sněmovní tisk 1031/ - druhé čtení  (souhlas)  

 10. 17.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení  (souhlas)  

 11. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 1037/ - druhé čtení  (souhlas)  

 12. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení  (souhlas)  

 13. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení  (souhlas)  

 14. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1112/ - druhé čtení  (souhlas)  

 15. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille /sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení  (souhlas)  

 16. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole. /sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení  (souhlas)  

 17. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu /sněmovní tisk 1115/ - druhé čtení  (souhlas)  

 18. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení  (souhlas)  

 19. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu /sněmovní tisk 1117/ - druhé čtení  (souhlas)  

 20. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk /sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení  (souhlas)  

 21. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení  (souhlas)  

 22. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení  (souhlas)  

 23. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra /sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení  (souhlas)  

 24. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení  (souhlas)  

 25. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 1093/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - třetí čtení

 1. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - třetí čtení  (neschválen)  

 2. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 35.

  Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 38.

  Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 39.

  Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení  (neschválen)  

 8. 40.

  Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení  (souhlas)  

 9. 41.

  Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1089/ - třetí čtení  (souhlas)  

Volební body

 1. 42.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 2. 43.

  Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu   

 3. 44.

  Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 45.

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka   

 2. (46.)

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 /sněmovní tisk 993/     (přerušeno)

 3. (47.)

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016 /sněmovní tisk 942/     (přerušeno)

 4. (48.)

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 796/     (přerušeno)

 5. (49.)

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 1104/     (přerušeno)

 6. 50.

  Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2016 /sněmovní tisk 949/  (vzato na vědomí)  

 7. 51.

  Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu (Deployable Communication Module, DCM) v operacích NATO Joint Enterprise v Kosovu a Resolute Support v Afghánistánu /sněmovní tisk 950/  (vzato na vědomí)  

 8. 52.

  3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 953/  (vzato na vědomí)  

 9. 53.

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 /sněmovní tisk 970/  (vzato na vědomí)  

 10. 54.

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017 /sněmovní tisk 1007/  (vzato na vědomí)  

 11. 55.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2016 /sněmovní tisk 1050/  (vzato na vědomí)  

 12. 56.

  Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2016 /sněmovní tisk 1090/  (vzato na vědomí)  

 13. 57.

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017 /sněmovní tisk 1120/  (vzato na vědomí)  

 14. 58.

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016 /sněmovní tisk 1125/  (vzato na vědomí)  

 15. 59.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 /sněmovní tisk 941/  

 16. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu /sněmovní tisk 969/  

 17. 61.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015 /sněmovní tisk 771/  

 18. 62.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016 /sněmovní tisk 1132/  

 19. 63.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 /sněmovní tisk 914/  

 20. 64.

  Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2015 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2015 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 974/  

 21. 65.

  Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2017 s Vyjádřením vlády a souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2017 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 1092/  

 22. 66.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 /sněmovní tisk 1075/  

 23. 67.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 893/  

 24. 68.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 1082/  

 25. 69.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 1079/  

 26. 70.

  Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016 /sněmovní tisk 1103/  

 27. 71.

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 /sněmovní tisk 1123/  

 28. 72.

  Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2017 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2016) /sněmovní tisk 1039/  

 29. 73.

  Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2016 /sněmovní tisk 1080/  

 30. 74.

  Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017 /sněmovní tisk 1133/  

 31. 75.

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 /sněmovní tisk 1139/  

 32. 76.

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016 /sněmovní tisk 1083/  

 33. 77.

  Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016 /sněmovní tisk 1091/  

 34. 78.

  Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1099/  (schváleno)  

 35. 79.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 /sněmovní tisk 1109/  

 36. 80.

  Informace o podpořeném financování za rok 2016 /sněmovní tisk 1128/  

 37. 81.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2016 /sněmovní tisk 1129/  

 38. 82.

  Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků /sněmovní dokument 3633/  

 39. 83.

  Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2015 /sněmovní dokument 4676/  

 40. 84.

  Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2016 /sněmovní dokument 5894/  

 41. 85.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 6218/  

 42. 86.

  Analýza systému kontrol územních samosprávných celků /sněmovní dokument 6304/  

 43. 87.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 907/  

 44. 88.

  Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu ČR do meziparlamentních organizací v 7. volebním období /sněmovní dokument 6703/  

 45. 89.

  Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu /sněmovní dokument 6740/  

 46. 90.

  Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem   

 47. 91.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

 48. 92.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 hodin


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze