Návrh pořadu 9. schůze

Od 7. 5. 2014 14:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2