Schválený pořad a stav projednávání 110. schůze

Od 23. 6. 2021 14:00 do 23. 6. 2021 16:05
Aktuální stav k 23. 6. 2021, 16:25


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1230/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze