Schválený pořad a stav projednávání 115. schůze

Od 30. 7. 2021 09:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 30. 7. 2021, 14:24

Přerušeno


Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1230/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Návrh poslanců Jana Hamáčka, Radka Vondráčka, Petra Gazdíka, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové, Stanislava Blahy, Jana Jakoba, Kateřiny Valachové, Marie Pěnčíkové, Jany Černochové, Pavla Žáčka, Bohuslava Svobody, Vojtěcha Munzara, Jana Bauera, Petra Bendla, Františka Elfmarka, Jana Chvojky, Margity Balaštíkové, Pavla Pustějovského a Miloslava Janulíka na vydání zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1250/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 2. 3.

  Návrh poslanců Jany Pastuchové, Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

Zákony - třetí čtení

 1. (4.)(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - třetí čtení     (přerušeno)

 2. 5.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze