Pořad 15. schůze

14.06.2018 09 - 11 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.