Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 12. 12. 2017 14:00 do 19. 12. 2017 22:00
Aktuální stav k 19. 12. 2017, 21:56


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.Út 12. 12., 17. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 3.Út 12. 12., 18. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 4.Út 19. 12., 3. bod

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.Út 19. 12., 4. bod

  Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 /sněmovní tisk 3/  (vzato na vědomí)  

 2. 6.Út 19. 12., 5. bod

  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/  (schváleno)  

 3. 7.Út 19. 12., 6. bod

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 /sněmovní tisk 9/  (schváleno)  

 4. 8.Út 19. 12., 7. bod

  Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 /sněmovní tisk 25/  (schváleno)  

 5. 9.Út 19. 12., 8. bod

  Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/  (schváleno)  

Volební body

 1. 10.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 11.Út 12. 12., 1. bod

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 12.Út 12. 12., 2. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 4. 13.Út 12. 12., 3. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací   

 5. 14.Út 12. 12., 4. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů   

 6. 15.Út 12. 12., 5. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 7. 16.Út 12. 12., 6. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 8. 17.Út 12. 12., 7. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 9. 18.Út 12. 12., 8. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu   

 10. 19.Út 12. 12., 9. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost   

 11. 20.Út 12. 12., 10. bod

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 12. 21.Út 12. 12., 11. bod

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 13. 22.Út 19. 12., 1. bod

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny      (odročeno, přerušeno)

 14. 23.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.Út 12. 12., 12. bod

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/  (vzato na vědomí)  

 2. 25.Út 12. 12., 13. bod

  Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/  (schváleno)  

 3. 26.Út 12. 12., 14. bod

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/  (vzato na vědomí)  

 4. 27.Út 12. 12., 15. bod

  Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/  (schváleno)  

 5. 28.Út 12. 12., 16. bod

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 14/  (vzato na vědomí)  

 6. 29.Út 12. 12., 19. bod

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/  

 7. 30.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 8. 31.

  Ústní interpelace   

 9. 32.

  Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny   

Volební body

 1. 33.

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD   

 2. 34.Út 19. 12., 2. bod

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD      (odročeno, přerušeno)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze