Pořad 46. schůze

9.04.2020 02 - 02 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.