Schválený pořad a stav projednávání 5. schůze

Od 10. 1. 2018 10:00 do 16. 1. 2018 16:15
Aktuální stav k 16. 1. 2018, 16:25


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

  3. 3.

    Ústní interpelace   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze