Schválený pořad a stav projednávání 57. schůze

Od 19. 8. 2020 10:00 do 19. 8. 2020 18:19
Aktuální stav k 19. 8. 2020, 18:19


Zákony - zkrácené jednání

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 /sněmovní tisk 971/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku   

Zákony - třetí čtení

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení  (opakovat)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze