Schválený pořad a stav projednávání 61. schůze

Od 7. 10. 2020 10:00 do 7. 10. 2020 19:24
Aktuální stav k 7. 10. 2020, 19:25


Zákony - prvé čtení

 1. 1.St 7. 10., 1. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.St 7. 10., 2. bod

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 6190/  

Zákony - druhé čtení

 1. 3.St 7. 10., 3. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 4.St 7. 10., 1. bod ve 14.30 hodin

  Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 5.St 7. 10., 2. bod ve 14.30 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 6.St 7. 10., 4. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 7.St 7. 10., 5. bod

  Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 3. 8.St 7. 10., 6. bod

  Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00-11.00 hod.

 2. 10.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hod.


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze