Schválený pořad a stav projednávání 73. schůze

Od 26. 11. 2020 10:00 do 26. 11. 2020 11:12
Aktuální stav k 26. 11. 2020, 11:12


Zákony - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - zkrácené jednání

  1. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - zkrácené jednání  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze